Zoek en boek je vakantie!

Extra informatie EasySwim

Wat is de EasySwim zwemmethode?

 • Meteen in het diepe met het EasySwim drijfpak
  Met de EasySwim methode kiezen we er bewust voor om direct in diep water te starten. Hierdoor zijn de ervaringen die de kinderen opdoen veel natuurlijker en sluiten we beter aan bij hun hoge bewegingsdrang. Dit zorgt voor de beste ontwikkeling van het watergevoel. Voor een optimale veiligheid maken we hierbij gebruik van het EasySwim drijfpak. Hierin voelen kinderen zich ook veiliger én hebben ze de volledige bewegingsvrijheid, waarmee alle ervaringen die ze opdoen zo natuurlijk mogelijk zijn

 • Werken in groepjes met aandacht voor ieder kind  
  We willen dat er binnen onze lessen een hoge intensiteit is en voorkomen dat kinderen lang en vaak stilzitten op de kant. Daarom wordt er vaak in groepjes gewerkt. Hierdoor kan de lesgever ieder kind goed helpen op zijn of haar eigen niveau. De kinderen werken dan wisselend zelfstandig met stuurkaarten en materialen op de momenten dat de lesgever individuele leerhulp biedt aan andere kinderen. Hierdoor worden kinderen meer gemotiveerd, wordt de effectiviteit beduidend hoger en kan de oefenstof meer afgestemd worden op het individuele leerniveau.

 • Een goede relatie, een goede sfeer 
   
  De relatie tussen de lesgever en de kinderen is bepalend voor de sfeer. Daarom ligt binnen de EasySwim methode nadrukkelijk de focus op verbondenheid. Dit komt onder andere tot uiting door de kinderen tijdens de zwemopleiding zoveel mogelijk bij dezelfde lesgever en in hetzelfde groepje te laten zwemmen. Ook geven we altijd vanuit het water les. Op deze manier is de lesgever dichtbij de kinderen.

 • Hoge betrokkenheid van de kinderen  
  Het hoogste leerrendement wordt behaald wanneer kinderen hoog betrokken zijn. Om dit te stimuleren, is er binnen de les veel aandacht voor het creëren van een rijke leeromgeving. In combinatie met betekenisvolle oefenstof worden kinderen geprikkeld en uitgedaagd om te ontdekken en te leren.

Waarom is er maar één diploma?
De EasySwim heeft echt gekozen voor één echt ongedeelde opleiding. Er is geen tussentijdse uitstap mogelijk na een A- of B-diploma mogelijk. Daardoor wordt de zwemveiligheid en vaardigheid van de kinderen die uitstromen na het Easyswim zwemdiploma gewaarborgd. De keuze voor 1 diploma is gemaakt op basis van professionaliteit en kennis van zwemveiligheid. Wij als zwemschool sluiten ons hier volledig bij aan.
Wij geloven dat kinderen pas écht zwemveilig zijn wanneer de hele zwemopleiding is doorlopen. Bovendien vinden wij dat het EasySwim zwemdiploma een extra verrijking geeft door toetsing middels levensechte situaties tijdens het diplomafeest. Deze situaties zullen u en de kinderen met vrijzwemmen en op vakanties ook tegenkomen. 

 

Is het EasySwim een erkend diploma?
Het EasySwim zwemdiploma is een internationaal erkend diploma. In tegenstelling tot wat veel mensen denken bestaat er in Nederland géén wettelijk zwemdiploma. Maar zijn er meerdere diploma's nationaal en internationaal erkend.
Naast het voor bijna iedereen bekende zwem ABC zijn er nog diploma's zoals bijvoorbeeld Super spetters van de KNZB, de envoz diploma's en de eigen diplomalijn van Optisport. Inmiddels werken er ruim 125 baden in Nederland met het EasySwim zwemdiploma.

 

Hoe wordt de kwaliteit van het EasySwim zwemdiploma gewaarborgd en gecontroleerd? 
Om gebruik te mogen maken van het EasySwim zwemdiploma moeten wij als zwemschool voldoen aan een aantal strikte voorwaarden,
zoals deelname aan jaarlijkse bijscholingen. Hierdoor bieden wij de zekerheid van een hoge basiskwaliteit met gecertificeerde lesgevers. 
Verder wordt de kwaliteit op pijl gehouden en geoptimaliseerd door een tevredenheidsonderzoek bij de ouders van kinderen die deelnemen aan het diplomafeest. Op dit moment scoren wij hier een 9,2!! Ook houdt de raad van advies van EasySwim toezicht op onze kwaliteit van het diploma. 

Wilt u dat uw kind op een plezierige manier leert zwemmen en in hoge mate zwemveilig is meldt uw kind dan aan voor de zwemplezier lessen van het Easyswim zwemdiploma!