Zwemles

Diploma halen

Wij zijn een particuliere zwemschool met ongeveer 600 leskinderen. Er zijn 5 zwemonderwijzers in dienst met samen ruim 60 jaar aan zwemleservaring. Vanaf de leeftijd van 5 jaar is uw kind bij ons van harte welkom. Ons inziens de ideale leeftijd om een kind te leren zwemmen.

Ieder kind uniek!
Wij werken met ervaringsgericht onderwijs. Wij vinden het belangrijk dat uw kind op een plezierige manier leert zwemmen. Uw kind komt daarom bij ons op de eerste plaats en niet de methode, de zwemonderwijzer, het diploma of de lesgroep. Wij kijken naar wat elk kind als individu kan en vanuit dat punt gaan we lesstof aanbieden om zo tot het einddoel van de zwemlessen te komen. Namelijk het ABC diploma. Elk kind leert hierbij op eigen tempo en kunnen.

Eenmalig inschrijfgeld € 20,00
Easy swim € 47,50
Diplomageld € 20,00

Overzicht zwemtarieven   Aanmelden zwemles

EasySwim

Op De Kurenpolder leren de kinderen in diep water zwemmen met behulp van de EasySwim. Dit is een zwempak voor jongens en meisjes waarin drijvers zijn verwerkt. De EasySwim biedt veel meer bewegingsvrijheid dan de traditionele drijfmiddelen. De Easyswim kunt u bij ons kopen.

Zwemles in reguliere groep

De kinderen hebben 1x per week 45 minuten les in groepen met maximaal 10 kinderen.  Er liggen 2 of 3 groepen naast elkaar in het bad. Vanaf een bepaald zwemniveau is het mogelijk om uw kind 2x per week te laten lessen. Wij streven ernaar om gedurende het gehele zwemtraject het kind bij dezelfde lesgever te laten lessen. 

Totaalpakket zwemles

De lessen in de reguliere lesgroep kunt u per lesperiode afnemen voor € 10,40 per les. Maar u kunt er ook voor kiezen om dit als totaalpakket af te nemen met een vaste prijs voor het gehele zwemtraject Hieronder vindt u de voorwaarden:

Voorwaarden totaalpakket

Zwemles kleine groep

Wij zien steeds meer kinderen die erg gebaat zijn bij veel structuur en een rustige leeromgeving. Voor deze kinderen hebben wij kleinere lesgroepen met maximaal 6 kinderen. Deze lessen zijn uitermate geschikt voor kinderen die meer aandacht nodig hebben op het gebied van concentratie, motoriek of waterangst.

De kinderen hebben 1x per week 45 minuten les. Vanaf een bepaald zwemniveau is het ook hier mogelijk om uw kind 2x per week te laten lessen. Wij als zwemschool streven ernaar om gedurende het gehele zwemtraject het kind bij dezelfde lesgever te laten lessen. De leskosten hiervoor bedragen € 17,25 per les en worden per periode van 11-12 weken gefactureerd.

Zwemles Privé

Privélessen zijn uitermate geschikt voor kinderen die veel aandacht, rust en structuur nodig hebben. U kunt hierbij denken aan kinderen met ADHD, autisme,  kinderen met grote waterangst, lichamelijke beperking of een minder ontwikkelde motoriek. De kinderen krijgen 1x per week 30 minuten les, deze groep bestaat uit maximaal 2 kinderen. Wij als zwemschool streven ernaar om gedurende het gehele zwemtraject het kind bij dezelfde lesgever te laten lessen. De leskosten hiervoor bedragen € 33,00 per les en worden per periode van 11-12 weken gefactureerd.

Zwemscore online

Ieder kind heeft bij ons een eigen persoonlijk account waar alle vorderingen per les worden bijgehouden, Zwemscore Module™. Daardoor kunt u als ouder ook goed volgen wat uw kind al goed beheerst en wat nog geoefend moet worden. Deze vorderingen lopen per niveau. Elk kind doorloopt deze niveaus in eigen tempo. 

Afzwemmen voor diploma

Als uw kind klaar is om af te zwemmen voor welk diploma dan ook, krijgt uw kind van ons een brief. In deze brief nodigen wij de kinderen uit om te komen proefzwemmen. Dit proefzwemmen, maar ook het afzwemmen gebeurt in Zwembad AquaAltena in Andel. Wij moeten uitwijken naar een ander zwembad, omdat ons bad niet voldoet aan de afzwemeisen m.b.t. de waterdiepte. Voor het deelnemen aan het test - en diplomazwemmen wordt per diploma €20,00 in rekening gebracht.

Stoppen met zwemmen

Wanneer u uw kind voortijdig wilt laten stoppen met zwemmen, dient u dit minimaal 1 maand voor het aflopen van de lesperiode aan ons kenbaar te maken. Via e-mail of per post naar onderstaand adres:

De Kurenpolder Recreatie
Kurenpolderweg 31
4273 LA Hank

Doorgeven stoppen