Lespakket

De lessen in de reguliere lesgroep kunt u per lesperiode afnemen voor € 12,00 per les. Maar u kunt er ook voor kiezen om dit als lespakket af te nemen met een vaste prijs voor 96 lessen. Hieronder vindt u de voorwaarden:

Voorwaarden Lespakket:

  • Alleen lessen in de reguliere lesgroep van 10 kinderen
  • Blijkt dat uw kind, om wat voor reden dan ook, niet gebaat is bij reguliere lessen maar de overstap naar een kleine groep of privéles noodzakelijk is dan vervalt het recht op het lespakket. De reeds gemaakte leskosten zullen dan verrekend worden met de door u betaalde totaalprijs.
  • Het lespakket heeft een max. looptijd van 96 lessen (72 klokuren). Het gehele opleidingstraject ligt voor een gemiddelde leerlingen tussen de 70 en 80 lessen.
  • Kosten voor vakantiecursussen vallen wel binnen dit pakket. Deze vakantiecursussen zijn niet verplicht en gaan enkel op inschrijving van ouders.
  • Kosten voor aanschaf EasySwim, inschrijfgeld en examengeld zitten niet bij de prijs inbegrepen.
  • Het totale bedrag van € 895,00 voor het lespakket wordt in het eerste half jaar maandelijks in termijnen (6x) afgeschreven.
  • Het lespakket is persoonsgebonden, u heeft geen recht op restitutie en het is niet mogelijk om overige uren over te dragen aan anderen. 

Aanmelden zwemles regulier