Sportief bezig zijn in het water

Totaalpakket

De lessen in de reguliere lesgroep kunt u per lesperiode afnemen voor € 11,00 per les. Maar u kunt er ook voor kiezen om dit als totaalpakket af te nemen met een vaste prijs voor het gehele zwemtraject. Hieronder vindt u de voorwaarden:

Voorwaarden totaalpakket:

  • Alleen lessen in de reguliere lesgroep van 10 kinderen
  • Blijkt dat uw kind, om wat voor reden dan ook, niet gebaat is bij reguliere lessen maar de overstap naar een kleine groep of privéles noodzakelijk is dan vervalt het recht op de totaalpakket afkoopregeling. De reeds gemaakte leskosten zullen dan verrekend worden met de door u betaalde totaalprijs.
  • Het totaalpakket heeft een max. looptijd van 96 lessen (72 klokuren). Het landelijk gemiddelde voor het zwemtraject ligt tussen de 55 en 60 klokuren.
  • Kosten voor vakantiecursussen vallen wel binnen dit pakket. Deze vakantiecursussen zijn niet verplicht en gaan enkel op inschrijving van ouders.
  • Kosten voor aanschaf EasySwim, inschrijfgeld en examengeld zitten niet bij de prijs inbegrepen.
  • Het totale lesbedrag van € 825,00 voor het totaalpakket wordt in het eerste half jaar maandelijks in termijnen (6x) afgeschreven.
  • Het totaalpakket is persoonsgebonden, u heeft geen recht op restitutie en het is niet mogelijk om overige uren over te dragen aan anderen. 

Aanmelden zwemles